תכנית מתאר חדשה לדימונה

תוכנית 25/ 02/ 101/ 33

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר חדשה לדימונה
מספר: 25/ 02/ 101/ 33
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. חיזוק העיר ושיפור איכות החיים בה,
תוך הקמת שכונות חדשות איכותיות
לשם משיכת אוכלוסיות חזקות להגדלת העיר ל- 80,000 נפש.
2. חיזוק מעמדה האזורי של העיר ושילובה כמטרופולין באר שבע
כעוגן של מסחר ותיירות. זאת באמצעות הוספת אזורי מסחר ותיירות,
טיפול נופשי בתחום העיר וסיבתותיה ופיתוח פרוייקטים תיירותיים.
3. יצירת מסגרת תכנון לצורך:
א. פיתוח, חיזוק ושיקום שכונות קיימות.
ב. פיתוח שטחים פתוחים לרווחת תושבים ומבקרים.
ג. פיתוח נגישות וזיקה בין חלקי הישוב אל מוקדי התעסוקה.
ד. חיזוק מרכז העיר הקיים על ידי תוספת שטחים לתעסוקה ומסחר.
ה. מיצוי הקרקע לפיתוח מגורים, תעסוקה ושירותים.
ו. הבטחת איכות חיים מירבית.
ז. שמירת איכות הסביבה במרחב תכנון.
4. מטרות התכניות יושגו באמצעות:
א. קבעת מסחרת תכנונית לפיתוח יעודי קרקע למגורים, מבני ציבור,
מסחר, תעשיה, שטחים פתוחים, אזורים משולבים, דרכים חדשות
והרחבת דרכים קיימות.
ב. קביעת הוראות לשינוי זכויות בניה ויעיוד שטחים.
ג. קביעת הוראות לשינוי זכויות בניה ויעוד שטחים.
ד. קביעת הוראות ועקרונות בניה, מגבלות ותנאים למתן הטיתרי בניה.
ה. קביעת הוראות ומגבלות לפיתוח בשאחיים הבנויים ובשטחים הפתוחים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםדימונהדימונה
דרוםרמת נגברמת נגב
דרוםתמרתמר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39530כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה28/02/2005
קבלת תכנית22/02/2004