תכנית מתאר חוות גידול יענים המהווה שינוי לתכנית מתאר 7 / 02 / 302

תוכנית 7/ 02/ 302/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר חוות גידול יענים המהווה שינוי לתכנית מתאר 7 / 02 / 302
מספר: 7/ 02/ 302/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור תעשיה על ידי
שינויים ביעודי קרקע. קביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבאיבים

תיאור המיקום:
ישוב: ?
אזור צאלים
גוש: 100198 ח"ח 1, 2

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
198001חלק1-2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/07/1994תאריך פרסום: 14/07/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4229. עמוד: 4221. שנה עברית: התשנד .
פרסום לאישור בעיתונים06/07/1994תאריך פרסום בעיתון: 06/07/1994.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/03/1994
החלטה בדיון באישור תכנית31/01/1994
פרסום להפקדה ברשומות01/11/1993תאריך פרסום: 01/11/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4156. עמוד: 422. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים13/10/1993תאריך פרסום בעיתון: 13/10/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/09/1993
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו02/09/1993
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה02/09/1993
החלטה בדיון בהפקדה06/07/1992
קבלת תכנית19/03/1991