תכנית מתאר חלקית לקרית טבעון.

תוכנית טב/ 34

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר חלקית לקרית טבעון.
מספר: טב/ 34
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- קביעת הוראות לגבי פיתוחה של קרית טבעון תוך הקצאת
שטחים למגורים, שטחים ציבוריים פתוחים, אתרים
לבניני ציבור, דרכים, מסחר וכד'.
- פתוח קרית טבעון מתוכנן על פי אוכלוסית יעד ריאלית
של כ- 20,000 תושבים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהקרית טבעוןקרית טבעוןקרית טבעון

תיאור המיקום:
ישוב: קרית טבעון
כל הקרקעות הכלולות בשטח מרחב תכנון מקומי
קרית טבעון.

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 340שכונת עובדים -נצרתביטול
תוכניתג/ 278תיקון מס' 1 לתכנית מתאר צפתביטול
תוכניתג/ 736חלוקה בתרשיחאביטול
תוכניתג/ 413תחום הבניה -פסוטהביטול
תוכניתג/ 412תחום הבניה -ראמהביטול
תוכניתג/ 435שכון עולים טבעוןביטול
תוכניתג/ 510מפעל אח"ד אלרועיביטול
תוכניתטב/ 3שינוי יעוד שטח ממלונאות לאזור מגורים א'.שינוי
תוכניתטב/ 2שלשת מגרשים ברח' א. זייד, ק. טבעון.שינוי
תוכניתטב/ 1שנוי יעוד שטח מציבורי פתוח למגורים ברחוב יצחק בן צבי (המשך רחובשינוי
תוכניתג/ 499שנוי יעוד משטח מסחרי לשטח צבורי בגוש 10591 קרית טבעוןביטול
תוכניתג/ 469שנוי תואי דרך לאילהביטול
תוכניתג/ 448שמורת טבע (צפנית מטבעון)ביטול
תוכניתג/ 627שינוי יעוד לשטח חניון, קרית טבעוןביטול
תוכניתג/ 486שנוי יעוד שטחים בגושים 10590,10591,10591,10607 10478 בטבעוןביטול
תוכניתג/ 476שנוי יעוד בחלקה ,51 גוש 10592, קרית טבעוןביטול
תוכניתג/ 684מרכזת טלפונים ודאר, קרית טבעוןביטול
תוכניתג/ 494שנוי יעוד ממגרש לבנין צבורי למגרש לבנין צבורי בעל אופי מסחרי, טבעוןביטול
תוכניתג/ 772בנוי במורד אורנים - קרית עמלביטול
תוכניתג/ 421גבעת בית הספר התיכון, קרית טבעוןביטול
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/11/1999תאריך פרסום: 22/11/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4825. עמוד: 1425. שנה עברית: התשס .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה22/11/1999
החלטה בדיון באישור תכנית12/05/1999
פרסום להפקדה ברשומות24/10/1985תאריך פרסום: 24/10/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3261. עמוד: 548. שנה עברית: התשמו .
החלטה בדיון בהפקדה13/09/1983
קבלת תכנית10/07/1978