תכנית מתאר יפיע

תוכנית ג/ 1313

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר יפיע
מספר: ג/ 1313
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכנת תכנית מתאר בהתאם לחוק התכנון והבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע

תיאור המיקום:
ישוב: יפיע

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16873כל הגוש
16874כל הגוש
16875כל הגוש
16876כל הגוש
16877כל הגוש
16878כל הגוש
16879חלק
16880חלק
16881חלק
16882חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/04/1991תאריך פרסום: 30/04/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3871. עמוד: 2312. שנה עברית: התשנא .
פרסום לאישור בעיתונים29/03/1991תאריך פרסום בעיתון: 29/03/1991.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/12/1990
החלטה בדיון באישור תכנית11/09/1989
פרסום להפקדה ברשומות21/06/1984תאריך פרסום: 21/06/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3065. עמוד: 2711. שנה עברית: התשמד .
פרסום להפקדה בעיתונים11/04/1984תאריך פרסום בעיתון: 11/04/1984.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/02/1984
החלטה בדיון בהפקדה11/03/1981
קבלת תכנית13/07/1979