תכנית מתאר ירכא

תוכנית ג/ 3699

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר ירכא
מספר: ג/ 3699
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכנת תוכנית מתאר למקום בהתאם לחוק התכנון
והבניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא

תיאור המיקום:
ישוב: ירכא

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית24/12/1986
פרסום להפקדה ברשומות14/04/1983תאריך פרסום: 14/04/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2911. עמוד: 1504. שנה עברית: התשמג .
פרסום להפקדה בעיתונים14/02/1983תאריך פרסום בעיתון: 14/02/1983.
החלטה בדיון בהפקדה09/07/1980
קבלת תכנית17/09/1979