תכנית מתאר כפר כמא

תוכנית ג/ 16036

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר כפר כמא
מספר: ג/ 16036
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת שכונת מגורים חדשה מדרום לכביש 767 ובה כ-200 יח"ד עד שנת 2020.
תוספת יחידות מגורים בשטחים ריקים בתוך הכפר ובהיקפו הצפוני ובהן כ- 400 יח"ד עד שנת 2020.
מתן אפשרות לבעלי חלקות חקלאיות, של הופשרו לבניה עד כה, לממש אפשרות בניה.
שיפור תוואי כביש 767 והפיכתו לרחוב הראשי של הכפר, שלאורכו שטחי מסחר ובו כיכר מרכזית חדשה.
חיבור הכפר הקיים לשכונות הדרומיות וכביש טבעת חיצוני בהיקף הצפוני של הכפר.
התאמת מערכת הדרכים לחבור למערכת אזורית- כניסה חדשה ממזרח דרך הכביש העוקף הצפוני וכן הגדרת כביש 767 כרחוב ראשי של הכפר, וכביש מקשר כפר תבור-שרונה,בעל משמעות בין יישובית.
הקצאת שטחים למבני ציבור ע"פ צורכי הכפר, וע"פ מכסות השטחים למבני ציבור.
הקצאת שטח למבני משק בפינה הצפון מזרחית של אדמות הכפר וריכוז השימוש הנ"ל בשטח זה.
שילוב גרעין הכפר כחלק המרכזי במרקם הבנוי והתאמתו לשימוש כמרכזו החברתי של הכפר וכמושכן תיירותי מרכזי בכפר.
הקצאת שטחים פתוחים, בעיקר באגן נחל קמה בחלקו הדרומי של הכפר, והתאמתם לשימושי ספורט ונופש.
הקצאת שטח למרכז תעסוקה ותעשיה זעירה בכפר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיכפר קמהכפר קמהכפר כמא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15330חלק1-23
15331חלק1-12, 84-89, 9213, 67-68, 71
15332חלק52-56, 7615-16, 18, 22-27, 34-35, 38-39, 42-44, 48-50, 57-75, 77-81, 83-102
15333חלק56-103, 105-11427-30, 32-33, 35-36, 38, 41-43, 45-46, 48-50, 52, 104
15334חלק38-39, 42-7123-27, 32-33, 35-36
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3160מרכז ספורט - כפר קמאשינוי
תוכניתג/ 5710תכנית מתאר כפר כמא.שינוי
תוכניתג/ במ/ 121שכונת חילים משוחררים -כפר קמאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו03/03/2009
החלטה בדיון בהפקדה30/07/2007
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף26/02/2006
קבלת תכנית10/01/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200701130/07/2007