תכנית מתאר כפר כמא.

תוכנית ג/ 5710

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר כפר כמא.
מספר: ג/ 5710
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכנת תכנית מתאר בהתאם לחוק התכנון והבניה תשכ"ה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיכפר קמהכפר קמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15330חלק1-2, 4-12, 20-23, 3019
15331חלק1-9, 11-12, 86-89, 9210, 84
15333חלק62-71, 73, 76-79, 83-89, 91, 94-95, 105-106, 109-111, 113-11456-61, 74-75, 80-82, 90, 92-93, 96-99, 104, 107
15334חלק39, 42, 45, 52-64, 67-7138, 40-41, 43-44, 46-51, 65-66, 72-75, 104, 107-108, 114-115
15338חלק34-46, 52, 8532-33, 47-51, 53, 62
15339חלק17, 20-21, 64-65, 68-7010, 12-16, 18-19, 22-24, 61, 63, 66
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1387שינוי לתכנית מתאר -כפר כמאשינוי
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים01/02/2002תאריך פרסום בעיתון: 31/01/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2002. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות17/05/2001תאריך פרסום: 17/05/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4986. עמוד: 2698. שנה עברית: התשסא .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/06/1999
החלטה בדיון באישור תכנית13/11/1996
פרסום להפקדה ברשומות23/03/1989תאריך פרסום: 23/03/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3640. עמוד: 2389. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה בעיתונים01/02/1989תאריך פרסום בעיתון: 01/02/1989.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/07/1988
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו21/07/1988
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה21/07/1988
החלטה בדיון בהפקדה08/12/1986
קבלת תכנית04/07/1986