תכנית מתאר כפר כנא

תוכנית ג/ 5942

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר כפר כנא
מספר: ג/ 5942
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת תנאים למתן התרי בניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17384חלק
17385חלק
17386חלק
17387חלק
17388חלק
17389חלק
17390חלק
17391כל הגוש
17392כל הגוש
17393כל הגוש
17394חלק
17396חלק
17397חלק
17398חלק
17403חלק
17405חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1231תכנית מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/01/1992תאריך פרסום: 16/01/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3963. עמוד: 1431. שנה עברית: התשנב .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה16/01/1992
פרסום לאישור בעיתונים09/12/1991תאריך פרסום בעיתון: 09/12/1991.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/03/1991
החלטה בדיון באישור תכנית22/10/1990
פרסום להפקדה ברשומות05/11/1989תאריך פרסום: 05/11/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3712. עמוד: 313. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים02/10/1989תאריך פרסום בעיתון: 02/10/1989.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/07/1989
החלטה בדיון בהפקדה13/07/1987
קבלת תכנית03/03/1987