תכנית מתאר כפר מיסר

תוכנית ג/ 15880

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר כפר מיסר
מספר: ג/ 15880
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תכנית מתאר מעודכנת לשנת יעד 2020 לישוב כפר מסר, בהתאם לתוכנית האב , המציעה תוספת שטח לפיתוח בקיבולת של 510 יחידות דיור עבור אוכלסיה בת 3200 נפש בשנת היעד.
ב. הגדרת מגמות והתויות תכנון תוך מתן הנחיות להכנת תוכניות מפורטות.

עיקרי ההוראות:
א. הסדרת מערך הדרכים והניקוז בישוב.
ב. קביעת מתחמים לתכנון מפורט ומתן הנחיות להכנת תוכניות מפורטת ולשלבי הפיתוח.
ג. מתן הנחיות לפריסת שטחי הבניה במתחמים לתכנון מפורט בהסתמך על הנספח הפרוגרמטי לתוכנית זו.
ד. תוספת מתחם לבית עלמין.
ה. קביעת זכויות ומגבלות בניה.
ו. קביעת הנחיות עבור תוכניות מפורטות.
ז. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיבוסתן אל מארג'כפר מצרכפר מצר
צפוןיזרעאלים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
22503חלק10, 244-5, 9, 12-13, 16-23, 25, 30-32, 34
22505חלק1-3, 5-8, 10-13, 19-20, 24
22507חלק1, 30
22508חלק12, 18-195, 13, 16, 20
22512חלק1
22513חלק1
22514חלק1
22515חלק2-10, 14-15, 17-88, 90-1141, 13
22520חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9468שינוי יעוד מחקלאי למתקנים הנדסיים ודרך, כפר מיסרשינוי
תוכניתג/ 3530חלוקת מגרשים לבניהשינוי
תוכניתג/ 2406מתאר כפר מיסרשינוי
תוכניתג/ 10084שינוי בתוואי דרך מס 7, שינוי למתאר, כפר מיסהשינוי
תוכניתג/ 12341הרחבת שטח חקלאי למגורים וביטול דרך בכפר מצרשינוי
תוכניתג/ 13756שינוי יעוד נקודתי מחקלאי למגוריםשינוי
תוכניתג/ 13902תוספת אחוזי בניה וגובה - כפר מיסר:שינוי
תוכניתג/ 14063שינוי יעוד נקודתי מחקלאי למגורים-כפר מסר:שינוי
תוכניתג/ 14534תוספת אחוזי בניה, מיסרשינוי
תוכניתג/ 14790שינוי יעוד ממגורים לשטח ציבורי, כפר מיסרשינוי
תוכניתגמ/ מק/ 2406/ 284שינוי קווי בנין , כפר מיסרשינוי
תוכניתג/ 15022שינוי יעוד משצ"פ לשטח מבני ציבור, מיסרשינוי
תוכניתג/ 15024תוספת אחוזי בניה וגובה, מיסרשינוי
תוכניתגמ/ מק/ 2406/ 291שינוי קו בנין צדדי, כפר מיסרשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורכפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתממ/ 2/ 58תכנית מתאר מחוזית חלקית - תממ/ 2 שינוי מס' 58 - הרחבת הישוב כפר מיצרכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות24/11/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/07/2008
פרסום להפקדה בעיתונים27/07/2008תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2008. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2008. עיתון: כל אל ערב.
פרסום להפקדה ברשומות10/07/2008תאריך פרסום: 10/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5831. עמוד: 3913. שנה עברית: התשסח .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט28/05/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה22/12/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/09/2005
קבלת תכנית30/08/2005