תכנית מתאר לאזור שחמון

תוכנית 2/ 02/ 101/ 73

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר לאזור שחמון
מספר: 2/ 02/ 101/ 73
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לתכנית מיתאר לאזור שחמון
אילת על ידי קביעת יעדים ומתן הנחיות תכנון ובניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח כללי/אחר
נספחיםנספח/ הוראות עיצוב ארכיטקטוני
נספחיםנספח/ הוראות עיצוב ארכיטקטוני
נספחיםנספח/ הוראות עיצוב ארכיטקטוני
נספחיםפרוגרמה למבני ציבור
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילתשחמון

תיאור המיקום:
גושים בהסדר:
40096 - 40092, 40084 - 40082
חלקי גושים:
40076 (לא מוסדר), 40077 (לא מוסדר), 40023

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40023חלק
40076חלק
40077חלק
40082חלק
40083חלק
40084חלק
40092חלק
40093חלק
40094חלק
40095חלק
40096חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/05/2003תאריך פרסום: 22/05/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5187. עמוד: 2509. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים28/04/2003תאריך פרסום בעיתון: 14/04/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/04/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/04/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט06/04/2003
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה25/03/2003
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/03/2003
החלטה בדיון באישור תכנית13/09/1999
החלטה בדיון בהתנגדויות13/09/1999
פרסום להפקדה בעיתונים19/02/1999תאריך פרסום בעיתון: 19/02/1999.
פרסום להפקדה ברשומות26/01/1999תאריך פרסום: 26/01/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4724. עמוד: 1724. שנה עברית: התשנט .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/12/1998
החלטה בדיון בהפקדה02/03/1998
קבלת תכנית05/06/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים28925/03/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200201022/07/2002