תכנית מתאר לאתר הראל - פסולת מוצקת - יואב שיקמים.

תוכנית 6/ 02/ 238

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר לאתר הראל - פסולת מוצקת - יואב שיקמים.
מספר: 6/ 02/ 238
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע שטח לסילוק פסולת מצוקת עבור הישובים המסקלים כיום את הפסולת שלהם לאתר כרמון (תחליף לאתר "כרמון") והם :מועצות איזוריות - באר טוביה, יואב, שפיר, לכיש, שער הנגב, חוף אשקלון, עזתה. מועצות מקומיות: קרית מלאכי, שדרות ערים - אשקלון וקרית גת.
לאחר שהאתר יפעל תקופה מסויימת ואם יתברר כי אכן הינו מתפקד כראויף יוגדל איזור השרות גם לחלק מהישובים השייכים כיום לאיגוד ערי דרום - יהודה כגון:אשדוד, יבנה ועוד.
האתר לסילוק פסולת יכלול את המרכיבים הבאים:
א. קבורת פסולת מצוקה (בהתאם לדרישות משרד הבריאות והשרות לשמירת איכות הסביבה)
ב. סילוק גרוטאות רכב
ג. סילוק פסולת בנין
ד. מתקני רחיצה למשאיות פסולת.
ה. משרדים
ו. מפעל למחזור חומרים מהפסולת, הפרדה, מיון, איחסון לרבות הפקת אנרגיה ממרכיבי הפסולת.
ז. דרך גישה למפעל.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1510חלק6
1511חלק16-17, 20, 37, 4210-13, 15, 18-19, 21, 27-29, 31, 34-36, 43
1627חלק1, 3, 15, 18
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום הכנת תכנית ברשומות03/11/1983תאריך פרסום: 03/11/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2977. עמוד: 431. שנה עברית: התשמד .