תכנית מתאר לדרום מזרח סכנין - אזור ג/2

תוכנית ג/ 12460

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר לדרום מזרח סכנין - אזור ג/2
מספר: ג/ 12460
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לייעד שטחים למגורים (קיבולת כ-650 יח"ד), מסחר, מבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים.
ב. לתכנן תשתית כולל דרכים ודרכים משולבות לפתוח שכונה בשטח התכנית.
ג. שינוי יעוד קרקע חקלאית לקרקע למגורים ומסחר/ מגורים.
ד. קביעת התכליות לכל ייעודי הקרקע.
ה. קביעת קיבולת בניה.
ו. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
ז. קביעת הנחיות סביבתיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19291חלק81, 84-85, 89
19321חלק129, 151-152107, 109, 127-128, 148-150, 153, 156, 170, 267
19322חלק3, 13-45, 48-49, 54-71, 83-86, 90-104, 164, 168-174, 178-179, 184, 187-25847, 72-75, 77, 82, 87, 89, 105, 142, 165, 183, 185-186, 259-260
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/02/2006תאריך פרסום: 16/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5495. עמוד: 1906.
פרסום לאישור בעיתונים22/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/01/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 22/01/2006. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/01/2006
החלטה בדיון באישור תכנית18/07/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות18/07/2005
פרסום להפקדה ברשומות03/03/2005תאריך פרסום: 03/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5375. עמוד: 1914. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2005
פרסום להפקדה בעיתונים19/02/2005תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/12/2004
החלטה בדיון בהפקדה08/05/2002
קבלת תכנית01/04/2001