תכנית מתאר לדרום מזרח סכנין - אזור ד'

תוכנית ג/ 12452

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר לדרום מזרח סכנין - אזור ד'
מספר: ג/ 12452
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד קרקע חקלאית לקרקע למגורים.
2. קביעת התכליות לכל יעודי הקרקע.
3. קביעת הוראות בניה: צפיפות,מרווחי בניה וגובה בניינים.
4. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
5. קביעת הנחיות סביבתיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםלוחות הקצאה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19289חלק2, 4-28, 30-33, 38-403, 37, 44, 54-56
19321חלק171-173, 242-247, 249248, 266-267
19322חלק166-167161, 163, 165, 168, 170-171, 260
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/03/2005תאריך פרסום: 03/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5375. עמוד: 1915. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים19/01/2005תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2005. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/12/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות11/10/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2004
פרסום להפקדה בעיתונים18/03/2004תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום להפקדה ברשומות09/03/2004תאריך פרסום: 09/03/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5280. עמוד: 2254. שנה עברית: התשסד .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/02/2004
החלטה בדיון בהפקדה09/05/2001
קבלת תכנית01/04/2001