תכנית מתאר למוא"ז משגב

תוכנית ג/ 4719

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר למוא"ז משגב
מספר: ג/ 4719
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכנת תכנית מתאר בהתאם לחוק התכנון והבניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגלילית מחוז צפוןמקומי - מחוזי מחוז הצפוןמקומית מחוזית מחוז הצפון

תיאור המיקום:
ישוב: תתת ???
ישוב: משגב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12213כל הגוש
12214כל הגוש
12215כל הגוש
12216כל הגוש
15410כל הגוש
17555כל הגוש
17556כל הגוש
17558כל הגוש
17560כל הגוש
17675כל הגוש
17676כל הגוש
17677כל הגוש
17678כל הגוש
17679כל הגוש
17680כל הגוש
17681כל הגוש
17682חלק
17683כל הגוש
17684כל הגוש
17685כל הגוש
17686כל הגוש
17687חלק
17688כל הגוש
17689כל הגוש
17690כל הגוש
17691כל הגוש
17692כל הגוש
17693כל הגוש
18446כל הגוש
18452חלק
18453חלק
18454כל הגוש
18455כל הגוש
18456כל הגוש
18457כל הגוש
18458חלק
18459חלק
18460כל הגוש
18462כל הגוש
18463כל הגוש
18464כל הגוש
18466כל הגוש
18467כל הגוש
18468כל הגוש
18469כל הגוש
18500כל הגוש
18503כל הגוש
18504כל הגוש
18505כל הגוש
18506כל הגוש
18507כל הגוש
18558חלק
18559חלק
18582חלק
18808כל הגוש
18809כל הגוש
18810חלק
18811חלק
18814חלק
18848כל הגוש
18849כל הגוש
18850כל הגוש
18851כל הגוש
18852כל הגוש
18853כל הגוש
18854כל הגוש
18855חלק
18856כל הגוש
18857חלק
18859כל הגוש
18861חלק
18902כל הגוש
18903כל הגוש
18904כל הגוש
18905חלק
18906כל הגוש
18907כל הגוש
18908כל הגוש
18909חלק
18910כל הגוש
18913חלק
18937כל הגוש
18938חלק
18989כל הגוש
18995כל הגוש
19025כל הגוש
19026חלק
19027חלק
19028חלק
19029כל הגוש
19030כל הגוש
19031חלק
19032חלק
19033חלק
19034חלק
19037חלק
19042חלק
19043חלק
19058חלק
19088כל הגוש
19115חלק
19116חלק
19120חלק
19121חלק
19149כל הגוש
19150כל הגוש
19153כל הגוש
19154כל הגוש
19157כל הגוש
19220חלק
19221חלק
19222חלק
19223חלק
19241כל הגוש
19242כל הגוש
19243כל הגוש
19244כל הגוש
19245כל הגוש
19246כל הגוש
19247כל הגוש
19248כל הגוש
19249כל הגוש
19250כל הגוש
19251כל הגוש
19252כל הגוש
19253כל הגוש
19254כל הגוש
19255כל הגוש
19256כל הגוש
19257כל הגוש
19258כל הגוש
19259כל הגוש
19260כל הגוש
19261כל הגוש
19262כל הגוש
19263כל הגוש
19264כל הגוש
19265כל הגוש
19268חלק
19269חלק
19271חלק
19272חלק
19273כל הגוש
19274חלק
19275כל הגוש
19276כל הגוש
19277כל הגוש
19278כל הגוש
19285כל הגוש
19286חלק
19287חלק
19288חלק
19289חלק
19293חלק
19294חלק
19295כל הגוש
19298כל הגוש
19299כל הגוש
19300כל הגוש
19301כל הגוש
19302כל הגוש
19303כל הגוש
19304כל הגוש
19307כל הגוש
19308כל הגוש
19309כל הגוש
19310כל הגוש
19311כל הגוש
19312כל הגוש
19320חלק
19336חלק
19340כל הגוש
19341חלק
19342כל הגוש
19343חלק
19344כל הגוש
19346חלק
19347חלק
19348כל הגוש
19349כל הגוש
19350כל הגוש
19351כל הגוש
19352כל הגוש
19354חלק
19355כל הגוש
19357כל הגוש
19358כל הגוש
19374חלק
19393כל הגוש
19400חלק
19401כל הגוש
19403כל הגוש
19404כל הגוש
19405כל הגוש
19406כל הגוש
19407כל הגוש
19408חלק
19421כל הגוש
19422כל הגוש
19423חלק
19429כל הגוש
19456כל הגוש
19457כל הגוש
19605חלק
19606חלק
19761כל הגוש
19762כל הגוש
19763כל הגוש
19764כל הגוש
19765חלק
19766חלק
19767חלק
19768חלק
19769חלק
19770חלק
19771חלק
19772חלק
19773חלק
19774חלק
19776חלק
19777חלק
19778חלק
19779חלק
19780חלק
19800כל הגוש
19802כל הגוש
19803כל הגוש
19804כל הגוש
19805כל הגוש
19806כל הגוש
19807כל הגוש
19808כל הגוש
19809כל הגוש
19810כל הגוש
19811כל הגוש
19812כל הגוש
19813כל הגוש
19814כל הגוש
19815כל הגוש
19816כל הגוש
19817כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות26/06/2011תאריך פרסום: 26/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6255. עמוד: 5104. שנה עברית: התשעא .
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים27/05/2011תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2011. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2011. עיתון: כל אל ערב.
החלטה בדיון באישור תכנית26/01/2011
פרסום להפקדה ברשומות27/08/1995תאריך פרסום: 27/08/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4330. עמוד: 4709. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים24/07/1995תאריך פרסום בעיתון: 24/07/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/05/1995
החלטה בדיון בהפקדה02/03/1987
קבלת תכנית16/02/1983
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201100226/01/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית