תכנית מתאר למושב עופר.

תוכנית חכ/ 156/ ד

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מתאר למושב עופר.
מספר: חכ/ 156/ ד
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת הבניה הקיימת והחדשה במושב ע"י:
- קביעת גבולות מגרשים במושב.
- קביעת שטחים ציבוריים פתוחים ומבני ציבור.
- קביעת רשת דרכים.
- קביעת הוראות בניה ושימוש בקרקע באזורים השונים.
- קביעת שטחים למגורים ל- 57 נחלות ו- 24 יח"ד למגורים א'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלעפר

תיאור המיקום:
מושב עופר, דרומית מערבית למושב כרם מהר"ל.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11795חלק36-40, 4825-26, 28, 35, 41, 43, 47, 49-51
11796חלק2-4, 7-16, 20-41, 64-801, 5-6, 17-19, 42-47, 50, 57, 59-61, 63
11797חלק1-3, 224-10, 20-21
11802חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 400מחוז חיפה - תכנית מתאר לשטח הגלילי לתכנון עיר - מחוז חיפהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/10/2002תאריך פרסום: 15/10/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5120. עמוד: 211. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים20/09/2002תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/09/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/08/2002
החלטה בדיון באישור תכנית06/11/2001
החלטה בדיון בהתנגדויות06/11/2001
פרסום להפקדה ברשומות16/11/2000תאריך פרסום: 16/11/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4933. עמוד: 375. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים01/09/2000תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/09/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/07/2000
החלטה בדיון בהפקדה06/10/1999
קבלת תכנית19/05/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות200200205/02/2002