תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9

תוכנית תממ/ 2/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9
מספר: תממ/ 2/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןבקעת בית הכרםמג'ד אל כרוםמג'ד אל כרום
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 2תכנית מתאר למחוז הצפוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים03/08/2007תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות30/07/2007תאריך פרסום: 30/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5696. עמוד: 3711. שנה עברית: התשסז .
החלטה בדיון בולחוף20/06/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות16/08/2005
פרסום להפקדה ברשומות13/09/2001תאריך פרסום: 15/04/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5018.
קבלת תכנית01/01/2001