תכנית מתאר לרומת אל הייב

תוכנית ג/ 13192

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר לרומת אל הייב
מספר: ג/ 13192
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית מתאר מעודכנת לשנת יעד 2020 לישוב רומת אל הייב, בהתאם לתכנית האב לישוב אשר אןמצה על ידי הוועדה המחוזית.
תכנית זו, המהווה עידכון לתכניות המתאר המאושרות, מגדירה מגמות פיתוח ומתווה מדיניות תכנון, תוך מתן הנחיות להכנת תכנית מפורטות והגדרת תחומי גמישות פיתוח בעתיד.
התכנית מסדירה מערך דרכים ראשי ברומת אל הייב ומערכת שטחי ציבור (בנויים ופתוחים) לשרות התושבים.
התכנית מגדירה מתחמים לתכנון מפורט והנחיות להכנת תכניות מפורטות ושלבי פיתוח.
התכנית מבוססת על היקף בינוי מירבי של 2500 יח"ד (11,000 נפש) לשנת 2020.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - גליון 1
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - גליון 2
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - גליון 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיאל בטוף
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאל
צפוןמבוא העמקיםמשהד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17461חלק24, 38, 405-8, 11, 25-26, 28-29, 34-36
17463חלק12-3, 13, 20
17473חלק
17476חלק5, 7-8, 18
17477חלק1-3, 9
17626חלק4-5, 10
17627חלק6-94-5
17628חלק3, 7
17629חלק5-11, 16-28, 39-422-4, 12-15, 29, 31-37, 43
17656חלק16, 18-28, 30-60, 64-681-4, 15, 17, 29, 61-63
19359חלק65, 68
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/06/2005תאריך פרסום: 08/06/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5403. עמוד: 2928. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים20/05/2005תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2005. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2005. עיתון: הארץ.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט13/04/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/04/2005
החלטה בדיון באישור תכנית05/07/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות05/07/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2004
פרסום להפקדה ברשומות29/02/2004תאריך פרסום: 29/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5276. עמוד: 2063. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים27/02/2004תאריך פרסום בעיתון: 27/02/2004. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט11/02/2004
החלטה בדיון במועצה הארצית27/01/2004
החלטה בדיון בוולק"ח04/08/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/02/2003
החלטה בדיון בהפקדה25/12/2002
קבלת תכנית22/05/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200401227/12/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200401101/11/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200400927/09/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200402209/08/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200401805/07/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים39030/03/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים22427/01/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע11008/10/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים47204/08/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים27721/07/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח16802/06/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200202825/12/2002