תכנית מתאר לשדה נפט "חלץ"

תוכנית 6/ 02/ 187/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מתאר לשדה נפט "חלץ"
מספר: 6/ 02/ 187/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. התוית דרכים
ב. קביעת אזורים
ג. קביעת חלקי בניה
ד. תחולת תכנית מתאר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןחלץ
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1669חלק
1684חלק
1685חלק
1686חלק
1983חלק
2091חלק
2138חלק
2181חלק
2184חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/02/1968תאריך פרסום: 22/02/1968. מס' ילקוט פרסומים: 1433. עמוד: 933. שנה עברית: התשכח .
פרסום להפקדה ברשומות04/08/1966תאריך פרסום: 04/08/1966. מס' ילקוט פרסומים: 1294. עמוד: 2067. שנה עברית: התשכו .
קבלת תכנית16/06/1966