תכנית מתאר מג'דל כרום.

תוכנית ג/ 3700

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר מג'דל כרום.
מספר: ג/ 3700
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להסדיר את הפיתוח והבניה בכל שטח התשריט ע"י
התוויתן של דרכים חדשות וכן הטייתן,הרחבתן,
שנויין וביטולן של דרכים קיימות.
קביעת אזורי מגורים.
קביעת שטחים למסחר
קביעת שטחים פתוחים-בין ברשות הרבים ובין ברשות
היחיד- וקרקעות המיועות להשתמר כטבען.
קביעת שטחים לבניני ציבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןבקעת בית הכרםמג'ד אל כרוםמג'ד אל כרום

תיאור המיקום:
ישוב: מג'ד אל-כרום

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/02/1991תאריך פרסום: 28/02/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3849. עמוד: 1367. שנה עברית: התשנא .
פרסום לאישור בעיתונים01/02/1991תאריך פרסום בעיתון: 01/02/1991.
פרסום להפקדה ברשומות31/03/1986תאריך פרסום: 31/03/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3317. עמוד: 1662. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה בעיתונים15/01/1986תאריך פרסום בעיתון: 15/01/1986.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/10/1983
החלטה בדיון בהפקדה19/11/1980
קבלת תכנית17/09/1979