תכנית מתאר מחוז דרום תממ 14/4 שינוי מס' 72 אתרים לכריית חרסית

תוכנית תממ/ 4/ 14/ 72

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוז דרום תממ 14/4 שינוי מס' 72 אתרים לכריית חרסית
מספר: תממ/ 4/ 14/ 72
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדרת אזורים לכריית חרסית והחזרת שטחים שנכרו לקרקע חקלאית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרום
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים17/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2012. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2012. עיתון: כל אל ערב.
פרסום להפקדה ברשומות13/05/2010תאריך פרסום: 13/05/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6085. עמוד: 2901. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה בעיתונים16/04/2010תאריך פרסום בעיתון: 16/04/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 13/04/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/04/2010. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 13/04/2010. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/02/2010
החלטה בדיון בהפקדה12/05/2009
קבלת תכנית27/05/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית מתאר מחוזית �תמ"מ
נוסח הודעה על אישור תכנית