תכנית מתאר מחוז דרום תממ14/4 שינוי 64/א שינוי בהוראות התכנית (סעיף 10 חשמל)

תוכנית תממ/ 4/ 14/ 64/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוז דרום תממ14/4 שינוי 64/א שינוי בהוראות התכנית (סעיף 10 חשמל)
מספר: תממ/ 4/ 14/ 64/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרום
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים23/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2008. עיתון: הארץ.
פרסום לאישור ברשומות22/05/2008תאריך פרסום: 22/05/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5811. עמוד: 3193. שנה עברית: התשסח .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/04/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות29/01/2008
פרסום להפקדה ברשומות15/05/2007תאריך פרסום: 15/05/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5665. עמוד: 2774. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים30/03/2007תאריך פרסום בעיתון: 27/03/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 28/03/2007. עיתון: הארץ.
החלטה בדיון בהפקדה28/11/2006
קבלת תכנית18/10/2006