תכנית מתאר מחוזית דרום שינוי מס'59 ישובי קבע לפזורה הבדואית (ג)

תוכנית תממ/ 4/ 14/ 59

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוזית דרום שינוי מס'59 ישובי קבע לפזורה הבדואית (ג)
מספר: תממ/ 4/ 14/ 59
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת קביעת שני אזורי בינוי פרברי להקמת ישוב קבע לפזורה הבדואית.
ב. שינוי בשטח כריה וחציבה מדרום לדרך מס' 31 באזור צומת תל ערד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערדערד
דרוםגלילית מחוז הדרוםתחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםשינוי
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים25/10/2007תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/10/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2007. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2007. עיתון: כל אל ערב.
פרסום לאישור ברשומות24/10/2007תאריך פרסום: 24/10/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5728. עמוד: 205. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה ברשומות28/03/2007תאריך פרסום: 28/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5646. עמוד: 2177. שנה עברית: התשסז .
החלטה בדיון בהתנגדויות23/01/2007
פרסום להפקדה בעיתונים25/08/2006תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/08/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/08/2006. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 25/08/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/07/2006
החלטה בדיון בהפקדה07/02/2006
קבלת תכנית27/02/2005