תכנית מתאר מחוזית דרום תממ/14/4 שינוי מס' 63 מזרח אשדוד (המשולש החקלאי)

תוכנית תממ/ 4/ 14/ 63

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוזית דרום תממ/14/4 שינוי מס' 63 מזרח אשדוד (המשולש החקלאי)
מספר: תממ/ 4/ 14/ 63
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדרת אזור קרקע חקלאית ממזרח לאשדוד

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
מסמכיםפרסום נוסח אישור ברשומות - אישור תממ 4/ 14/ 63
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםגלילית מחוז הדרום
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/12/2009תאריך פרסום: 10/12/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6031. עמוד: 901. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים29/11/2009תאריך פרסום בעיתון: 29/11/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/11/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/08/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות12/05/2009
פרסום להפקדה ברשומות01/02/2009תאריך פרסום: 01/02/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5910. עמוד: 2116. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים30/01/2009תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/01/2009. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 30/01/2009. עיתון: אל-סינארה.
קבלת תכנית12/08/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/07/2006
החלטה בדיון בהפקדה14/03/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים39312/05/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200900427/04/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים37112/08/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200800619/05/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200800514/04/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200800417/03/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200700625/06/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים31528/11/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200601013/11/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח23701/05/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים29514/03/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה47007/03/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200600130/01/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200500828/11/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית מתאר מחוזית �תמ"מ
נוסח הודעה על אישור תכנית