תכנית מתאר מחוזית דרום תממ/14/4 שינוי מס' 73 אתר תיירות ע'רנדל צפ-מז לקבוץ יהל

תוכנית תממ/ 4/ 14/ 73

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוזית דרום תממ/14/4 שינוי מס' 73 אתר תיירות ע'רנדל צפ-מז לקבוץ יהל
מספר: תממ/ 4/ 14/ 73
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת אתר תיירות בחבל איילות לאול הקבועים בו בתכנית המתאר המחוזית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
מסמכיםפרסום נוסח הפקדה ברשומות
מסמכיםפרסום נוסח הפקדה בעיתונים - הפקדת תממ/ 4/ 14/ 73
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/10/2010תאריך פרסום: 05/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6139. עמוד: 201. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים10/08/2010תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות03/02/2010תאריך פרסום: 03/02/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6059. עמוד: 1805. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה בעיתונים20/12/2009תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/12/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/12/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/11/2009
החלטה בדיון בהפקדה12/05/2009
קבלת תכנית03/08/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית מתאר מחוזית �תמ"מ
נוסח הודעה על אישור תכנית