תכנית מתאר מחוזית חלקית - מחוז הצפון - שינוי מס' 36 - ישוב חדש: קדיתא

תוכנית תממ/ 2/ 36/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוזית חלקית - מחוז הצפון - שינוי מס' 36 - ישוב חדש: קדיתא
מספר: תממ/ 2/ 36/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לייעד שטח להתישבות כפרית במועצה האזורית מרום הגליל.
הישוב: קדיתא.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - הוראות הפקדה
מסמכיםפרסום נוסח אישור בעיתונים - אישור תממ 2 36 א
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמרום הגלילמרום הגליל

תיאור המיקום:
ישוב חדש באזור הר כותר, בתחום מ.א. מרום הגליל, כ-2 ק"מ מזרחית לישוב אור הגנוז.
נ.צ. מרכזי: 243750/767750.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
14069כל הגוש
14070חלק
14071חלק
14072חלק
14073חלק
14074חלק
14075חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 2תכנית מתאר למחוז הצפוןשינוי
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/08/2009תאריך פרסום: 25/08/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5990. עמוד: 5449. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים26/07/2009תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/07/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 24/07/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/05/2009
החלטה בדיון באישור תכנית09/12/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות18/03/2008
פרסום להפקדה ברשומות21/05/2007תאריך פרסום: 21/05/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5666. עמוד: 2809. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים04/05/2007תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/03/2007
החלטה בדיון בוולק"ח04/09/2006
החלטה בדיון בהפקדה03/01/2006
קבלת תכנית06/08/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים37809/12/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים35518/03/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים50704/09/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח24307/08/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה46803/01/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים28315/11/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה46302/08/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה46107/06/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים26215/03/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200401101/11/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית