תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס' 21 - אילת אילות

תוכנית תממ/ 4/ 14/ 21

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס' 21 - אילת אילות
מספר: תממ/ 4/ 14/ 21
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
דרוםחבל אילותחבל אילות
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/10/2007תאריך פרסום: 24/10/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5728. עמוד: 205. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים19/10/2007תאריך פרסום בעיתון: 17/10/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/10/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/08/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות11/07/2006
פרסום להפקדה ברשומות12/01/2006תאריך פרסום: 12/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5480. עמוד: 1203.
פרסום להפקדה בעיתונים23/12/2005תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2005. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2005. עיתון: כל אל ערב.
החלטה בדיון בוולק"ח04/07/2005
החלטה בדיון בהפקדה01/06/2004
קבלת תכנית03/04/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים32901/05/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200600731/07/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - תמ"א/ 16-פסולת- ועדת עורכים1719/07/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים30411/07/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200600505/06/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200600401/05/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים49304/07/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים26914/06/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200500416/05/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים48907/03/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה45801/03/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה44906/07/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה44801/06/2004