תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס' 53 הגדלת אזור הבינוי העירוני באופקים

תוכנית תממ/ 4/ 14/ 53

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס' 53 הגדלת אזור הבינוי העירוני באופקים
מספר: תממ/ 4/ 14/ 53
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
"עיקרי תכנית זו:
... להרחיב את שטח הבינוי העירוני של אופקים.
להסדיר .. את שטחי היער בתחום העיר על ידי גריעה מתמא/22 ... והוספת שטחי יער פארק לפי תמא/22.
... לגרוע שטח מגן לאומי לפי תמא/8 ... ולהוסיף שטח לשמורת טבע לפי תמא/22 ותמא/8."

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים
דרוםשמעונים

תיאור המיקום:
..

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית23/06/2004