תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום תממ/14/4 שינוי מס'74 שינוי בהוראות התכנית (ס' 9.6)

תוכנית תממ/ 4/ 14/ 74

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום תממ/14/4 שינוי מס'74 שינוי בהוראות התכנית (ס' 9.6)
מספר: תממ/ 4/ 14/ 74
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הוספת תכלית/שימוש לתכנית המתאר המחוזית דרום מחוז דרום, תממ/14/4 ביעוד שטח בעל חשיבות במטרופולין

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/10/2011תאריך פרסום: 27/10/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6312. עמוד: 277. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים07/10/2011תאריך פרסום בעיתון: 04/10/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 04/10/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2011. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2011. עיתון: כל אל ערב.
החלטה בדיון בהתנגדויות28/06/2011
פרסום להפקדה בעיתונים17/12/2010תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2010. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 17/12/2010. עיתון: כל אל ערב.
פרסום להפקדה ברשומות02/12/2010תאריך פרסום: 02/12/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6167. עמוד: 1331. שנה עברית: התשעא .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/08/2010
החלטה בדיון בהפקדה01/06/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/06/2010
קבלת תכנית26/01/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית מתאר מחוזית �תמ"מ
נוסח הודעה על אישור תכנית