תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום תממ 14/4 שינוי 71 בתחום אזור תעשיה מזהמת רמת חובב

תוכנית תממ/ 4/ 14/ 71

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום תממ 14/4 שינוי 71 בתחום אזור תעשיה מזהמת רמת חובב
מספר: תממ/ 4/ 14/ 71
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת שטח לבריכות אידוי חדשות למפעלי רמת חובב וגריעת שטחים לשימור הנוף הפתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעונים
דרוםתמר
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית03/02/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200800514/04/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200800318/02/2008