תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום - תממ/ 4/ 14 שינוי מס' 75 ישוב כפרי כרמי- קטיף

תוכנית תממ/ 4/ 14/ 75

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום - תממ/ 4/ 14 שינוי מס' 75 ישוב כפרי כרמי- קטיף
מספר: תממ/ 4/ 14/ 75
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכיש

תיאור המיקום:
ישוב כפרי כרמי קטיף

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/10/2011תאריך פרסום: 27/10/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6312. עמוד: 277. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים07/10/2011תאריך פרסום בעיתון: 04/10/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/10/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2011. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2011. עיתון: כל אל ערב.
פרסום להפקדה ברשומות12/06/2011תאריך פרסום: 12/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6249. עמוד: 4693. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים03/06/2011תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
החלטה בדיון בהפקדה11/01/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/12/2010
החלטה בדיון בהסמכת ועדת משנה07/12/2010
קבלת תכנית12/09/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית מתאר מחוזית �תמ"מ
נוסח הודעה על אישור תכנית