תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים

תוכנית תממ/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושלים
מספר: תממ/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - תשריט בקנ"מ 1:50,000
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושלים
ירושליםבית שמש
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7חלק
555חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/03/1977תאריך פרסום: 31/03/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2308.
פרסום להפקדה ברשומות17/10/1973תאריך פרסום: 17/10/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1951.
קבלת תכנית01/01/1973