תכנית מתאר מחוזית מחוז מרכז - שנוי מס 61 - א. ת. לוד (צפון מערב)

תוכנית תממ/ 3/ 61

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוזית מחוז מרכז - שנוי מס 61 - א. ת. לוד (צפון מערב)
מספר: תממ/ 3/ 61
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת אזור התעשיה הצפוני בלוד עד קווי המתח העליון

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכז
מרכזלודלוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3971חלק
3982חלק
3983חלק
3984חלק
3985חלק
4983חלק
6834חלק
6835חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 3תכנית מתאר מחוזית - מחוז מרכזשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית25/05/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200301011/06/2003