תכנית מתאר מחוזית מחוז תל-אביב-שינוי מס' 3-פארק איילון

תוכנית תממ/ 5/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוזית מחוז תל-אביב-שינוי מס' 3-פארק איילון
מספר: תממ/ 5/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. יצירת תנאים לפיתוח פארק מרכזי - מטרופוליני לדרום מחוז ת"א, שיהווה כניסה ושער הולמים למטרופולין ת"א.
2. קביעת עקרונות לשיקום ולשמירת פשט הצפה לנחלים איילון ושפירים.
3. יעוד שטח התכנית לשטח חקלאי על - פי הייעודים הקיימים ויצירת "עתודה לפארק" על - פי תכנית מתאר מקומית בעתיד.
4. קביעת תנאים לשינוי ייעוד מ - "שטח חקלאי - עתודה לפארק" למטרת פארק מטרופוליני ללא מתן זכויות בנייה בתכנית זו.
5. מתן הוראות לשיקום וקביעת תנאים לשינוי ייעוד באתר הפסולת חירייה.
6. קביעת הוראות להקמת מתקנים הנדסיים ותשתיות מרכזיות.
7. קביעת הוראות בדבר נגישות, תנועה וחנייה
8. קביעת הוראות להכנת תכניות מתאר מקומיות.
9. קביעת הוראות בדבר תנאים למתן היתרי בנייה.
10. מתן הוראות בדבר הכנת תסקירי השפעה על הסביבה ו/או סקרי סיכונים בתכניות מתאר מקומיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - הוראות התכנית - מאושר
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 5תכנית מתאר מחוזית - מחוז תל אביבשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/05/2005תאריך פרסום: 23/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5399. עמוד: 2765.
פרסום לאישור בעיתונים13/05/2005תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/05/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 13/05/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/05/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות23/11/2004
פרסום להפקדה ברשומות15/02/2003תאריך פרסום: 10/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5157. עמוד: 1433.
פרסום להפקדה בעיתונים15/02/2003תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2002.
החלטה בדיון בהפקדה04/06/2002
קבלת תכנית01/01/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים25323/11/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים22724/02/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות83223/02/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים22617/02/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים22427/01/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים21909/09/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות80804/08/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות79730/06/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות80629/06/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות80419/06/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות80308/06/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות80203/06/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות80129/05/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב68626/05/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות80022/05/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות79319/05/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב68227/01/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה43307/01/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב68025/11/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח15521/10/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה42604/06/2002