תכנית מתאר מחוזית - מחוז הצפון - תמ"מ 2, שינוי מס' 47 - הרחבת הישוב עצמון

תוכנית תממ/ 2/ 47

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוזית - מחוז הצפון - תמ"מ 2, שינוי מס' 47 - הרחבת הישוב עצמון
מספר: תממ/ 2/ 47
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א) הרחבת שטח הישוב הכפרי עצמון.
ב) הגדלת קיבולת הישוב מ-200 יח"ד ל-380 יח"ד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון מאושר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבשגב (עצמון)
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19789חלק
19790חלק
19810חלק
19811חלק
19813חלק
19814חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 2תכנית מתאר למחוז הצפוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/08/2005תאריך פרסום: 17/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5427. עמוד: 3817.
פרסום לאישור בעיתונים24/07/2005תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/07/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2005. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות21/04/2005תאריך פרסום: 21/04/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5394. עמוד: 2524.
פרסום להפקדה בעיתונים25/03/2005תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2005. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה21/02/2005
החלטה בדיון בוולק"ח17/01/2005
קבלת תכנית21/10/2004