תכנית מתאר מחוזית - מחוז צפון - שינוי מס' 28 - שכונת אבו שאח, שפרעם

תוכנית תממ/ 2/ 28

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוזית - מחוז צפון - שינוי מס' 28 - שכונת אבו שאח, שפרעם
מספר: תממ/ 2/ 28
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת שטח הישוב העירוני שפרעם

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםשפרעםשפרעם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10264חלק28-3027, 31-33
10266חלק6230, 60-61, 63-64, 67, 95-96, 99, 105-109
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 2תכנית מתאר למחוז הצפוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/07/2005תאריך פרסום: 07/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5414. עמוד: 3332.
פרסום לאישור בעיתונים03/06/2005תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2005. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה בעיתונים20/06/2004תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות16/06/2004תאריך פרסום: 16/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5305. עמוד: 3132.
החלטה בדיון בהפקדה24/02/2004
קבלת תכנית23/10/2000