תכנית מתאר מחוזית - מחוז תל אביב

תוכנית תממ/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוזית - מחוז תל אביב
מספר: תממ/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבבני ברקבני ברק
תל-אביבבת יםבת ים
תל-אביבגבעתייםגבעתיים
תל-אביבהרצליההרצליה
תל-אביבהרצליהכפר שמריהו
תל-אביבחולוןחולון
תל-אביברמת גןרמת גן
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפו
תל-אביבקרית אונו
תל-אביבאור יהודה-אזוראור יהודה
תל-אביבאור יהודה-אזוראזור
תל-אביברמת השרוןרמת השרון
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים30/04/2010תאריך פרסום בעיתון: 28/04/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/04/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/04/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 30/04/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות15/04/2010תאריך פרסום: 15/04/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6077. עמוד: 2592. שנה עברית: התשע .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/03/2010
החלטה בדיון בולחוף28/11/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות23/10/2007
פרסום הארכת מועד להגשת התנגדויות ברשומות31/10/2004תאריך פרסום: 31/10/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5337. עמוד: 245.
פרסום הארכת מועד להגשת התנגדויות בעיתונים05/10/2004תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/10/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 05/10/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות23/09/2004תאריך פרסום: 23/09/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5330. עמוד: 9.
פרסום להפקדה בעיתונים13/08/2004תאריך פרסום בעיתון: 08/08/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/08/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 13/08/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
החלטה בדיון בהפקדה04/06/2002
קבלת תכנית01/01/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה המשותפת לתחבורה יבשתית200900618/03/2009
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים37423/09/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים36922/07/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף3428/11/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה למיון תוכניות - ולחוף3614/11/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים34323/10/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים34216/10/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים33814/08/2007
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב72725/12/2006
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות91406/04/2006
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות91303/04/2006
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות91220/03/2006
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות91009/03/2006
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות90906/03/2006
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות90802/03/2006
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות90616/02/2006
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות90509/02/2006
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות90230/01/2006
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות90116/01/2006
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות90012/01/2006
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב71421/11/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה45107/09/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים46703/03/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח15604/11/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה42604/06/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית