תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- מחצבת עציונה

תוכנית תממ/ 1/ 45

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- מחצבת עציונה
מספר: תממ/ 1/ 45
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד ממחצבה, יער ושמורת טבע למחצבה ושמורת טבע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודה
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 884יעוד ואיתור שטחים למטרת חציבה - מחצבות עציונה.התליה
תוכניתתממ/ 1תכנית מתאר מחוזית מחוז ירושליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות10/04/2008תאריך פרסום: 10/04/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5795. עמוד: 2765. שנה עברית: התשסח .
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים22/02/2008תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2008. עיתון: הארץ.
החלטה בדיון בהתנגדויות20/11/2007
פרסום להפקדה ברשומות22/03/2006תאריך פרסום: 22/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5508. עמוד: 2325. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים10/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/01/2006
החלטה בדיון בוולק"ח06/12/2004
החלטה בדיון בהפקדה06/07/2004
קבלת תכנית23/12/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים34620/11/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - תמ"א/ 14 -ועדת המעקב והבקרה200700122/07/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים30912/09/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים30518/07/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים30220/06/2006
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200600523/05/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים27830/08/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים48606/12/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח19219/07/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה44906/07/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים22724/02/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים18611/06/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים17612/02/2002