תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 37 - מערב ירושלים

תוכנית תממ/ 1/ 37

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 37 - מערב ירושלים
מספר: תממ/ 1/ 37
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודה
ירושליםהראל
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות15/05/2007תאריך פרסום: 15/05/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5665. עמוד: 2773. שנה עברית: התשסז .
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים20/04/2007תאריך פרסום בעיתון: 18/04/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/04/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/04/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/04/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
החלטה בדיון בהתנגדויות06/02/2007
פרסום הארכת מועד להגשת התנגדויות ברשומות14/07/2004תאריך פרסום: 14/07/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5314. עמוד: 3394.
פרסום הארכת מועד להגשת התנגדויות בעיתונים25/06/2004תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2004. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2004. עיתון: כל אל ערב.
פרסום להפקדה ברשומות03/05/2004תאריך פרסום: 03/05/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5294. עמוד: 2778.
פרסום להפקדה בעיתונים23/04/2004תאריך פרסום בעיתון: 20/04/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/04/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/04/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/04/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/03/2004
החלטה בדיון בוולק"ח07/07/2003
החלטה בדיון בהפקדה04/03/2003
קבלת תכנית30/04/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה48106/02/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה47717/10/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה46706/12/2005
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200500831/05/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה45507/12/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה44801/06/2004
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200400210/02/2004
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200301116/09/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים47107/07/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח16802/06/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה43504/03/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים20124/12/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים19023/07/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע10517/07/2002