תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז- שינוי מס' 21

תוכנית תממ/ 3/ 21

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז- שינוי מס' 21
מספר: תממ/ 3/ 21
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. יצירת התנאים הנאותים מבחינת מגורים, תעסוקה ותשתיות לקליטת תוספת האוכלוסייה במחוז עד לשנת היעד של התכנית שבה תגיע אוכלוסיית מדינת ישראל ל- 8 מליון תושבים (להלן: שנת היעד).
2. יצירת התנאים הנאותים שיאפשרו תמורות במבנה התעסוקה ואת קליטתם של המועסקים החדשים במחוז עד לשנת היעד של התכנית.
3. שיפור רווחת התושבים במגורים, בתעסוקה, בתחבורה, בדגש על התחבורה הציבורית, באפשרויות לפנאי ונופש ובנגישות למגוון שירותים ציבוריים ואישיים.
4. שמירה על רצף של שטחים פתוחים גדולים בכלל, ועל עתודות קרקע לעיבוד חקלאי בפרט, אף מעבר לשנת יעד התכנית על ידי הגדלת צפיפויות באזורים בנויים והרחבת הבניה צמודת הדופן.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכז
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 3תכנית מתאר מחוזית - מחוז מרכזשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/11/2003תאריך פרסום: 12/11/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5236. עמוד: 284.
פרסום לאישור בעיתונים07/11/2003תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/11/2003. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 07/11/2003. עיתון: כל אל ערב.
החלטה בדיון בהתנגדויות14/05/2002
פרסום להפקדה ברשומות09/04/1998תאריך פרסום: 09/04/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4636. עמוד: 3134.
פרסום להפקדה בעיתונים20/03/1998תאריך פרסום בעיתון: 20/03/1998. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 19/03/1998. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 19/03/1998. עיתון: כל אל ערב.
קבלת תכנית01/01/1998