תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז- שינוי מס' 47- מרכז לוגיסטי ומסחרי קיבוץ נחשונים

תוכנית תממ/ 3/ 47

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז- שינוי מס' 47- מרכז לוגיסטי ומסחרי קיבוץ נחשונים
מספר: תממ/ 3/ 47
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע חקלאית לאזור מרכז לוגיסטי, מסחר, שרותים, פנאי ודרך.
לשנות יעוד קרקע לתעשיה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןנחשונים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5662חלק
6817חלק
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200201531/07/2002