תכנית מתאר מחוזית -מחוז צפון- שינוי 24- אזור תעסוקה ומוסדות ציבור-מוא"ז גלבוע

תוכנית תממ/ 2/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוזית -מחוז צפון- שינוי 24- אזור תעסוקה ומוסדות ציבור-מוא"ז גלבוע
מספר: תממ/ 2/ 24
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטח לאזור תעסוקה ומוסדות ציבור

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 2תכנית מתאר למחוז הצפוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים13/09/2002תאריך פרסום בעיתון: 12/09/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 13/09/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/09/2002. עיתון: מעריב.
פרסום לאישור ברשומות08/08/2002תאריך פרסום: 08/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5100. עמוד: 3529. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה ברשומות23/04/2002תאריך פרסום: 23/04/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5068. עמוד: 2080. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים22/03/2002תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 20/03/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/03/2002. עיתון: מעריב.
החלטה בדיון בהפקדה04/09/2001
קבלת תכנית04/09/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים45207/01/2002