תכנית מתאר מחוזית -מחוז צפון-שינוי מס' 26 - אשבל

תוכנית תממ/ 2/ 26

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוזית -מחוז צפון-שינוי מס' 26 - אשבל
מספר: תממ/ 2/ 26
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב

תיאור המיקום:
אשבל - ישוב כפרי חדש בתחום מ.א. משגב כ-1 ק"מ דרומית לאשחר.

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורכפיפות
תוכניתתממ/ 2תכנית מתאר למחוז הצפוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/12/2003תאריך פרסום: 25/12/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5258. עמוד: 1397.
פרסום לאישור בעיתונים12/12/2003תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/12/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 12/12/2003. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/09/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות12/08/2003
פרסום להפקדה ברשומות01/10/2002תאריך פרסום: 01/10/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5115. עמוד: 72.
פרסום להפקדה בעיתונים13/09/2002תאריך פרסום בעיתון: 10/09/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/09/2002. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/09/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 13/09/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/08/2002
החלטה בדיון בהפקדה26/02/2002
קבלת תכנית01/01/2002