תכנית מתאר מחוזית -מחוז תל אביב- שינוי מס' 1 -מערכת הסעת המונים

תוכנית תממ/ 5/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוזית -מחוז תל אביב- שינוי מס' 1 -מערכת הסעת המונים
מספר: תממ/ 5/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע תוואים לפיתוח מערכת הסעת המונים במטרופולין תל אביב באמצעות התווית קו של רכבת קלה תת קרקעית ובמפלס הקרקע, על פי תמ"א 23 א' זאת במטרה להקל על בעיות הגודש והנגישות התחבורתית במטרופולין תל אביב ולהוות נדבך עיקרי במערכת תחבורה ציבורית יעילה ומתקדמת. לשם כך כוללת התכנית:
א. קביעת שטח לרצועת מסילה תת קרקעית עבור רכבת קלה.
ב. קביעת שטח לרצועת מסילה במפלס הקרקע עבור רכבת קלה.
ג. קביעת רוחב רצועות המסילה ומפלס המעבר שלהן.
ד. קביעת תחומי השטח להקמת תחנות ושינוי ייעודי הקרקע לשם כך.
ה. קביעת הוראות בנייה והנחיות להקמת המסילות, התחנות ומתקני התשתית הנדרשים.
ו. קביעת הוראות להקמת מתקני חשמל, כולל מערכת הזנה חשמלית, מערכות שליטה ובקרה ומתקנים לתקשורת ואיתות.
ז. קביעת הוראות לשמירה על איכות הסביבה ולמניעת מפגעים סביבתיים ובטיחותיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבבני ברק
תל-אביבבת ים
תל-אביברמת גן
תל-אביבתל אביב-יפו

תיאור המיקום:
תכנית מערכת הסעת המונים במטרופולין ת"א מורכבת משתי תכניות מתאר מחוזיות:
א. תמ"מ 1/5 - בתחום מחוז ת"א: מבת - ים עד צומת גהה.
ב. תמ"מ 12/3 - בתחום מחוז מרכז: מצומת גהה ועד תחנה מרכזית פ"ת.

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 5תכנית מתאר מחוזית - מחוז תל אביבשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/12/2003תאריך פרסום: 25/12/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5258. עמוד: 1396.
פרסום לאישור בעיתונים12/12/2003תאריך פרסום בעיתון: 12/12/2002. עיתון: כל אל ערב.
החלטה בדיון באישור תכנית02/09/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות08/07/2003
פרסום הארכת מועד להגשת התנגדויות בעיתונים13/05/2002תאריך פרסום בעיתון: 13/05/2002. עיתון: עיתון יומי.
פרסום להפקדה ברשומות14/03/2002תאריך פרסום: 14/03/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5060. עמוד: 1656.
פרסום להפקדה בעיתונים25/01/2002תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2002.
החלטה בדיון בהפקדה06/11/2001
קבלת תכנית30/07/2001