תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, מס' תמ"מ 2, שינוי מס' 30 - הגדלת הישוב לבון

תוכנית תממ/ 2/ 30

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, מס' תמ"מ 2, שינוי מס' 30 - הגדלת הישוב לבון
מספר: תממ/ 2/ 30
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1) התאמת גבול הישוב לגבולות תכניות מאושרות
2) הגדלת קיבולת הישוב מ-100 יח"ד ל-224 יח"ד

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון מאושר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבלבון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18809חלק
18810חלק
18811חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 2תכנית מתאר למחוז הצפוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/05/2004תאריך פרסום: 18/05/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5298. עמוד: 2913.
פרסום לאישור בעיתונים13/05/2004תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/04/2004. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 30/04/2004. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית30/03/2004
פרסום הארכת מועד להגשת התנגדויות בעיתונים13/02/2004תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 12/02/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/02/2004. עיתון: הארץ.
פרסום להפקדה ברשומות04/12/2003תאריך פרסום: 04/12/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5253. עמוד: 1235.
פרסום להפקדה בעיתונים19/09/2003תאריך פרסום בעיתון: 17/09/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2003. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בוולק"ח21/07/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/07/2003
החלטה בדיון בהפקדה10/06/2003
קבלת תכנית16/03/2003