תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, מס' תמ"מ 2, שינוי מס' 33 - הגדלת הישוב לבון

תוכנית תממ/ 2/ 33

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, מס' תמ"מ 2, שינוי מס' 33 - הגדלת הישוב לבון
מספר: תממ/ 2/ 33
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1) הגדלת שטח הישוב לבון.
2) הגדלת קיבולת יח"ד בישוב מ-224 יח"ד ל-350 יח"ד+15% בסמכות ועדה מחוזית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבלבון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18809חלק
18810חלק
18811חלק
19220חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 2תכנית מתאר למחוז הצפוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/12/2004תאריך פרסום: 14/12/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5349. עמוד: 763.
פרסום לאישור בעיתונים12/11/2004תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2004. עיתון: כל אל ערב.
פרסום להפקדה ברשומות22/07/2004תאריך פרסום: 22/07/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5316. עמוד: 3466.
פרסום להפקדה בעיתונים02/07/2004תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 02/07/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/07/2004. עיתון: כל אל ערב.
החלטה בדיון בהפקדה04/05/2004
קבלת תכנית21/04/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה44630/03/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה43901/07/2003