תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, מס' תמ"מ 2, שינוי מס' 39 - הרחבת הישוב אלמזרעה

תוכנית תממ/ 2/ 39

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, מס' תמ"מ 2, שינוי מס' 39 - הרחבת הישוב אלמזרעה
מספר: תממ/ 2/ 39
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת שטח היישוב הכפרי אלמזרעה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמזרעהמזרעה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18138חלק54-55, 57-58
19947חלק13
19951חלק82, 4-7, 9-11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 2תכנית מתאר למחוז הצפוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/06/2004תאריך פרסום: 10/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5304. עמוד: 3091.
פרסום לאישור בעיתונים23/05/2004תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2004. עיתון: מעריב.
פרסום להפקדה ברשומות22/03/2004תאריך פרסום: 18/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5273. עמוד: 1908.
החלטה בדיון בוולק"ח02/02/2004
פרסום להפקדה בעיתונים30/01/2004תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/01/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 30/01/2004. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה13/01/2004
קבלת תכנית24/12/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח18102/02/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה44313/01/2004