תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, שינוי מס' 41 - הרחבת הישוב נווה זיו

תוכנית תממ/ 2/ 41

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, שינוי מס' 41 - הרחבת הישוב נווה זיו
מספר: תממ/ 2/ 41
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א) הרחבת שטח הישוב נווה זיו.
ב) הגדלת קיבולת הישוב מ-120 יח"ד ל-300 יח"ד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון אישור
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףנווה זיו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18333חלק
18362חלק
18667חלק
18669חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 2תכנית מתאר למחוז הצפוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/02/2006תאריך פרסום: 28/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5501. עמוד: 2092. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים27/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2006. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהתנגדויות27/12/2005
החלטה בדיון באישור תכנית20/12/2005
פרסום להפקדה ברשומות18/08/2005תאריך פרסום: 17/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5427. עמוד: 3817.
פרסום להפקדה בעיתונים24/07/2005תאריך פרסום בעיתון: 24/07/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2005. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2005. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בוולק"ח07/03/2005
החלטה בדיון בהפקדה30/11/2004
קבלת תכנית17/06/2004