תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 43 - הרחבת הישוב ריינה

תוכנית תממ/ 2/ 43

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 43 - הרחבת הישוב ריינה
מספר: תממ/ 2/ 43
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת שטח הישוב ריינה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17510חלק
17511חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 2תכנית מתאר למחוז הצפוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/07/2005תאריך פרסום: 07/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5414. עמוד: 3332.
פרסום לאישור בעיתונים03/06/2005תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2005. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות29/03/2005תאריך פרסום: 29/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5384. עמוד: 2164.
פרסום להפקדה בעיתונים11/02/2005תאריך פרסום בעיתון: 11/02/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/02/2005. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2005. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/12/2004
החלטה בדיון בהפקדה17/08/2004
קבלת תכנית07/06/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים24317/08/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה44906/07/2004