תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 56 - הרחבת הישוב דחי

תוכנית תממ/ 2/ 56

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 56 - הרחבת הישוב דחי
מספר: תממ/ 2/ 56
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת שטח הישוב דחי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיבוסתן אל מארג'דחי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17230חלק
17235חלק
17236חלק
17240כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 2תכנית מתאר למחוז הצפוןשינוי
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/07/2007תאריך פרסום: 30/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5696. עמוד: 3711. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים20/07/2007תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2007. עיתון: מעריב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/04/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות26/12/2006
פרסום להפקדה ברשומות05/10/2006תאריך פרסום: 05/10/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5587. עמוד: 208. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים15/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 13/09/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 13/09/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2006. עיתון: כל אל ערב.
החלטה בדיון בהפקדה21/02/2006
קבלת תכנית11/01/2006