תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 62 - הרחבת הישוב טמרה

תוכנית תממ/ 2/ 62

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 62 - הרחבת הישוב טמרה
מספר: תממ/ 2/ 62
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת שטח הישוב טמרה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילתמרהתמרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18551חלק
18559חלק
18560חלק
18563חלק
18564חלק
18565כל הגוש
18566חלק
18578חלק
18579כל הגוש
18580חלק
18581כל הגוש
18582חלק
18583כל הגוש
18584כל הגוש
18585כל הגוש
18586כל הגוש
18587כל הגוש
18588כל הגוש
18589חלק
19600חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 2תכנית מתאר למחוז הצפוןשינוי
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9אישור ע"פ תמ"מ
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/10/2007תאריך פרסום: 24/10/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5728. עמוד: 204. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים19/10/2007תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2007. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 17/10/2007. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/04/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות26/12/2006
פרסום להפקדה ברשומות05/10/2006תאריך פרסום: 05/10/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5587. עמוד: 208. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים15/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2006. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 13/09/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/09/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2006. עיתון: כל אל ערב.
החלטה בדיון בהפקדה21/02/2006
קבלת תכנית07/02/2006